Polityka prywatności - GEO-UP - Usługi Geodezyjne! Urszula Szulc i Paulina Wierońska-Rzeszutko Sp. c.

Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GEO-UP Usługi Geodezyjne Urszula Szulc, Paulina Wierońska-Rzeszutko Sp. C., ul. Olchowa 2, 43-330 Hecznarowice posiadająca nr NIP - oraz nr REGON -, zwany dalej „Administratorem”.
2. Administrator odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
3. Operatorem Serwisu geo-up.pl jest firma GEO-UP Usługi Geodezyjne Urszula Szulc, Paulina Wierońska Sp. C., ul. Olchowa 2, 43-330 Hecznarowice.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki „cookies”

II. INFORMACJE O FORMULARZU
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
1. Administrator informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”.
2. Pliki „cookies” są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w Państwa systemie informatycznym (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia) Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane.
3. Cookies są wykorzystywane w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
4. Mają Państwo prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę „cookies”.

IV. DANE OSOBOWE
1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
a) wyceny, zawarcia i wykonania zawartej umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. b RODO),
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) archiwizacyjnych:
- przez czas wykonania obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych, np. związanych z ordynacją podatkową,
- przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2. Administrator może przetwarzać Państwa dane dla dalszych celów po uzyskaniu Państwa  zgody. W przypadku gdy dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że niektóre dane mogą być niezbędne celem zawarcia i wykonania umów z Administratorem.
4. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem lub okres przedawnienia ew. roszczeń Administratora.
5. Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora sprostowania, przenoszenia lub usunięcia swoich danych, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Możecie Państwo wnieść sprzeciw względem przetwarzania danych przez Administratora.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
GEO-UP Usługi Geodezyjne Urszula Szulc, Paulina Wierońska-Rzeszutko Sp. C
510 037 549 Urszula Szulc
607 656 780 Paulina Wierońska-Rzeszutko
biuro@geo-up.pl
ul. Olchowa 2, 43-330 Hecznarowice
937-272-87-77
386207970
GEO-UP Usługi Geodezyjne Urszula Szulc, Paulina Wierońska-Rzeszutko Sp. C
Wróć do spisu treści